Företaget

Produkter

Tjänster

Nyheter

Begagnade instrument

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         VÄLKOMMEN TILL GEOCON 

GEOCON AB
är ett företag
med inriktning på
anläggnings- och
mätningstekniska

applikationer
    Vi säljer utrustning för att
du skall kunna utföra mätuppdrag
med ändamålsenlig precision.
Totalstationer,
GPS-utrustning, scanningsystem, avvägnings-
instrument, laserinstrument, programvaror och mättillbehör
Vi utför mätuppdrag
och genomför
utbildningsinsatser
för en effektivare
mätteknik
    Vi höjer ständigt vår totala kompetens genom att
alltid arbeta med moderna mätsystem, senaste
versionerna av programvaror samt att vid
specialuppdrag samarbeta med
andra konsultföretag

 
    

Prismasystem Pegelskalor Nya produkter Stativ