GEOCON erbjuder Er många olika typer av tjänster.
 
Vi utför olika konsultuppdrag, vilket är den centrala delen i vår verksamhet. Vi är inte bundna till någon specifik geografisk yta, utan ser hela Sverige som vårt naturliga arbetsområde.
 
Som en naturlig del av vår försäljningen tar vi givetvis hand om utbildning, service och support också.
 
Vi hyr också ut olika typer av instrument med kringutrustning.